Stowarzyszenie
Rodzinnego ogrodu działkowego
„Na Skarpie”
w Wasilkowie ul. Nadawki

Skład zarządu:

Prezes Zarządu
Wiktor Stepaniuk
510 245 277

Z-ca Prezesa Zarządu
Ryszard Modzelewski

Sekretarz Zarządu
Grażyna Pawlak

Skarbnik
Elżbieta Jarocka

Członek Zarządu
Elżbieta Krasowska